• STYCZEŃ - UCZCIWOŚĆ

      Drogi Rodzicu

      W styczniu wprowadzamy pojęcie uczciwości – czym jest, jakie ma znaczenie i dlaczego jest taka ważna. Spróbujemy poznać przyczyny, dla których nie należy kłamać. Będziemy się uczyć umiejętności rozróżniania kłamstwa od prawdy.

      Zapraszamy w podróż do „Krainy uczciwości”:

      -Baśń H. Ch. Andersena „Nowe szaty cesarza”

      https://www.youtube.com/watch?v=Wv-JZnrTZbc

      Pomocne pytania do baśni:
      *Czym najbardziej lubił się zajmować cesarz?
      * Jaką „zaletę” miały ubiory, szyte przez oszustów?
      * Dlaczego wszyscy kłamali cesarzowi, że widzą te szaty?
      * Kto był uczciwy i powiedział, że król jest nagi?
      * Czy należy kłamać?

      Podsumowując : Człowiek uczciwy to człowiek, który nie kłamie, mówi prawdę.

      Proponowane zabawy:

      - Zabawa „Prawda czy fałsz?”- będzie polegała na tym, zadajemy dziecku pytania. Jeżeli zdanie jest prawdziwe dziecko podnosi kciuk do góry, jeżeli fałszywe na dół.

      Przykładowe pytania:
      a) Morze jest niebieskie?
      b) Słońce jest żółte?
      c) Widzimy przez uszy?
      d) Trawa jest fioletowa?
      e) Usta mamy zielone?
      g) Słyszymy przez nos?...itp…

      - „Kłamstwo ma krótkie nogi” Ciekawe, jak wy rozumiecie to przysłowie… Rozdajcie  dzieciom dowolne materiały plastyczne. Wspólnie zilustrujcie wspomniane wyżej przysłowie. Powiedzenie, że kłamstwo ma krótkie nogi, oznacza, że prawda prędzej czy później i tak wychodzi na jaw. Jeśli więc musimy się do czegoś przyznać, najlepiej zrobić to od razu.

      DOBREJ ZABAWY !

       

     • Ogłoszenie !

      W związku z mniejsza ilością dzieci w okresie ferii świątecznych   i zimowych, planowane są zmiany organizacyjne poszczególnych grup.

      Zmienia się również sposób przyprowadzania dzieci.

      Rodzice mogą wchodzić do szatni przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego tj. dezynfekcja rak, maseczki, dystans w szatni miedzy rodzicami (troje rodziców   w szatni).

      Wejście do szatni- wykorzystanie kodów przesłanych przez nauczycieli na e-mail.

       

     • Pan Burmistrz w roli Mikołaja

      „I ty, i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem

      I tym, i tym co prezenty ludziom rozdaje…”

       

      Gościliśmy w naszym przedszkolu Burmistrza Miasta Radymno Pana Mieczysława Piziurnego, który przywiózł dla dzieci wiele prezentów…  bo przecież każdy może być Świętym Mikołajem. Niestety ze względów bezpieczeństwa dzieci nie mogły osobiście podziękować za te podarunki Panu Burmistrzowi, ale ich radość była bezcenna.A uśmiechnięte twarze naszych przedszkolaków niech będą podziękowaniem.

     • Razem na Święta


      DRODZY RODZICE

      Nasze przedszkole włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”.

      Celem tej inicjatywy jest zachęcenie dzieci do niesienia pomocy innym,

      jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie

                                                              poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. 

      Wśród aktywności mogą pojawić się między innymi:

      •    wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom

      (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych),

      •    samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliżej okolicy,
      • przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół,
      • zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach,
      •  zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt.                                                         

      Zachęcamy do włączenia i pomoc dzieciom w realizacji proponowanych działań.

      Szczegółowe informacje na stronie

      https://www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-udzialu-w-akcji-men-razem-na-swieta?fbclid=IwAR3onWQCfNFviXO86Btip01XtmsVC0dv0YcuecKfoTJZlZ9xvy19uS6k1nc

     • Mikołaj w przedszkolu !

       

       

      Serdecznie zapraszamy wszystkie  grzeczne dzieci na spotkanie ze Świętym Mikołajem w dniu 4 grudnia (piątek)

      Mikołaj odwiedzi dzieci w godzinach przedpołudniowych. Podczas spotkania będą wykonywane pamiątkowe zdjęcia. Prosimy o odświętne ubranie dzieci

       

     • Listopad - szacunek

      Drogi Rodzicu

      Szacunek to wartość, nad którą pochylamy się w miesiącu listopadzie.  To wiedza o tym, że jestem kimś niepowtarzalnym i wyjątkowym, doceniam samego siebie- to wiedza o tym, że inni są niepowtarzalni i wyjątkowi, wartościowi. Szacunek to także wartość, która wpisuje się w wychowanie małego patrioty. Szczególną okazją dla naszych przedszkolaków do kształtowania tej wartości było świętowanie rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,  rozmowy o Polsce, symbolach narodowych.

       

      Propozycja wspólnej zabawy dzieci z rodzicami  kształtująca wartość – szacunek.

      „Szacunek – inne nie znaczy gorsze”

      Poprośmy, by dzieci narysowały portrety swoich babć lub cioć. Wskażmy na różnice                           w portretach i podkreślmy, że nie ma tu cech lepszych ani gorszych, choć babcie lub ciocie różnią się wyglądem. Poprośmy dzieci, by wymieniły, jakie lubią potrawy, jakie zabawy, jaką porę roku. Wskażmy na różne zalety tych wyborów, podkreślając, że każdy ma prawo do własnych sądów, upodobań, zainteresowań.

      DOBREJ ZABAWY

       

     • Święto Niepodległości

      Z okazji Święta Niepodległości w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste zaśpiewanie hymnu punktualnie o godzinie 11.11 solidaryzując się w hołdzie za wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania wolności dla Polski. Utrwaliliśmy znajomość wyglądu polskich symboli narodowych, stolicy Polski oraz najdłuższej rzeki Polski. Wykonaliśmy wiele prac plastycznych, które ozdobiły nasze przedszkole. Usłyszeliśmy wiele pięknych wierszy, które umożliwiły nam zrozumieć znaczenie patriotyzmu, swojej narodowości i swojego pochodzenia.

       

       

       

     • PAŹDZIERNIK - WSPÓŁPRACA

      Drogi Rodzicu

      Współpraca to wartość, nad którą pochylamy się w miesiącu październiku.                                 

      W przedszkolu uczymy dzieci: dostrzegania potrzeb innych, bezinteresownego pomagania,  zachęcamy ustalamy zasady i kodeks zachowania przedszkolaka, jesteśmy dla siebie życzliwi.

      Proponujemy wspólne przeczytanie przezabawnego utworu „Rzepka” Juliana Tuwima, który ukazuje jakie korzyści daje współpraca. Warto zauważyć, iż do pomocy garną się zwierzęta, które w powszechnej opinii są sobie raczej wrogie-koty najczęściej nie pałają sympatią do psów, a żaby uchodzą za ulubiony przysmak bocianów. Nikt nie odmawia udziału w zadaniu. Współpraca i przezwyciężenie barier pomagają osiągnąć zamierzony cel. Być może, po wyrwaniu smakowitego warzywa, całe towarzystwo "schrupało rzepkę z kawałkiem chlebka", co stanowiłoby zasłużoną nagrodę za wspólny wysiłek – zakończony sukcesem.

      Przekaz ten jest mądry i niezwykle pouczający dla młodych, wkraczających dopiero w życie czytelników, którzy niejednokrotnie w życiu będą musieli podjąć decyzje o nawiązaniu współpracy z innymi osobami w celu wykonania określonych zadań.

      I  oczywiście zapraszamy do włączania dzieci w różne „domowe zadania”, które będą wspaniałą okazja do wspólnego spędzenia czasu i  do współpracy. POWODZENIA

       

     • Ważne

      OGŁOSZENIE!

               Zgodnie z wytycznymi Sanepidu zwracamy się z prośbą  o ograniczenie kontaktów społecznych do minimum, zalecenie dotyczy dzieci, nauczycieli i ich rodzin. Należy obserwować stan zdrowia dziecka  i własnego, i w przypadku wystąpienia choroby z podejrzeniem COVID należy informować Przedszkole i skontaktować się z lekarzem.

       

            W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia i zmieniającą się sytuacją            w naszym przedszkolu, ponawiamy prośbę o systematyczne sprawdzanie poczty e-mail ponieważ jest to najszybsza i docierająca do wszystkich informacja.

      Również prosimy o śledzenie naszej strony internetowej tam również ukazują się ważne informacje dotyczące naszego przedszkola.

     • :)

      KOCHANI RODZICE

      W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 jednym z kierunków polityki oświatowej MEN są : ,, Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych”, dlatego nasz Roczny Plan Pracy Przedszkola podejmuje tematykę wartości.

      Głównym celem planu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł . Realizacja planu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze. Mocny system wartości, w który pragniemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich życiowych sukcesów, może również ochronić przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz. Wartości nie można narzucić zarówno dzieciom jak i dorosłym,  wartości są odbierane. Nie wystarczy, że dzieci usłyszą o wartościach. Rzeczywiste ich przyswojenie wymaga indywidualnego przeżywania i kreowania.

      By w pełni zrealizować proponowane działania zawarte w programie, Was Drodzy Rodzice zapraszamy do włączenia się w realizację, jako odpowiedzialnych  za wychowanie swoich dzieci - tak, by wzrastała ocena i uznanie roli rodziny w dzisiejszym świecie.   Bo tylko przy waszym zaangażowaniu mamy szansę wychować dzieci na wrażliwych, mądrych i odpowiedzialnych ludzi, jeśli wspólnie zadbamy o zaspokojenie potrzeb psychicznych, umysłowych i moralnych ich potomka, pomożemy dzieciom w budowaniu wartości, i jednocześnie mamy szansę nauczyć je jak stać się wzorem właściwych postaw   i zachowań. 

      Poszczególne wartości będziemy przybliżać dzieciom w następującej kolejności:

      Październik – WSPÓŁPRACA, Listopad –  SZACUNEK, Grudzień – MIŁOŚĆ/PRZYJAŹŃ,  Styczeń – UCZCIWOŚĆ,  Luty –SZCZĘŚCIE , Marzec – TOLERANCJA , Kwiecień – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

      Praca nad każdą z powyższych wartości, to omówienie jej sensu, dostosowanie odpowiednich treści i sytuacji edukacyjnych do wieku dzieci, układanie własnych propozycji działań, sytuacji edukacyjnych we wszystkich płaszczyznach aktywności edukacyjnych i w codziennych sytuacjach życia przedszkolnego. To dobieranie według własnego uznania przez Nauczycieli utworów literackich, dostarczanie wzorców, sytuacje okolicznościowe wykorzystanie bazy multimedialnej. To także pogadanki z dziećmi o  konsekwencjach stosowania i zaniechania tych wartości. Wyrażanie dzieciom uznania, gdy będą postępować zgodnie z nimi.

      Każdego miesiąca będziemy informować Was Drodzy rodzice o „przerabianej wartości i zapraszać do włączania się w proponowane zadania.

     • Pasowanie na przedszkolaka

       “My maluchy przyrzekamy,
      być od dzisiaj przedszkolakami.
      Nie grymasić i nie szlochać,
      zawsze swoje panie kochać.
      Grzecznie bawić się i fikać,
      w mig zajadać z talerzyka.
      Nauczymy się dziękować
      i porządnie się zachować.
      Od dziś zawsze być zuchami
      i dobrymi kolegami “.

      16 października 2020 r. przeżywaliśmy w naszym przedszkolu,  jedno                           z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku - Pasowanie na Przedszkolaka!

      Aby oficjalnie dołączyć do grona Przedszkolaków, najmłodsze  dzieci - grupa I „Cytrynki” oraz wszystkie dzieci     z pozostałych grup nowo przybyłe do naszej placówki musiały wygłosić słowa uroczystej przysięgi. Następnie Pani Dyrektor każdego z osobna pasowała zaczarowanym kwiatkiem – aby , każde z dzieci rozwinęło się w przedszkolu jak najpiękniejszy kwiat. Były też piosenki i zabawy. Na koniec  każdy otrzymał  pamiątkowy  dyplom. 

      Była to uroczystość , która na długo zapada w pamięci każdemu przedszkolakowi.

       

   • Nagłówek