• PAŹDZIERNIK - WSPÓŁPRACA

      Drogi Rodzicu

      Współpraca to wartość, nad którą pochylamy się w miesiącu październiku.                                 

      W przedszkolu uczymy dzieci: dostrzegania potrzeb innych, bezinteresownego pomagania,  zachęcamy ustalamy zasady i kodeks zachowania przedszkolaka, jesteśmy dla siebie życzliwi.

      Proponujemy wspólne przeczytanie przezabawnego utworu „Rzepka” Juliana Tuwima, który ukazuje jakie korzyści daje współpraca. Warto zauważyć, iż do pomocy garną się zwierzęta, które w powszechnej opinii są sobie raczej wrogie-koty najczęściej nie pałają sympatią do psów, a żaby uchodzą za ulubiony przysmak bocianów. Nikt nie odmawia udziału w zadaniu. Współpraca i przezwyciężenie barier pomagają osiągnąć zamierzony cel. Być może, po wyrwaniu smakowitego warzywa, całe towarzystwo "schrupało rzepkę z kawałkiem chlebka", co stanowiłoby zasłużoną nagrodę za wspólny wysiłek – zakończony sukcesem.

      Przekaz ten jest mądry i niezwykle pouczający dla młodych, wkraczających dopiero w życie czytelników, którzy niejednokrotnie w życiu będą musieli podjąć decyzje o nawiązaniu współpracy z innymi osobami w celu wykonania określonych zadań.

      I  oczywiście zapraszamy do włączania dzieci w różne „domowe zadania”, które będą wspaniałą okazja do wspólnego spędzenia czasu i  do współpracy. POWODZENIA

       

     • Ważne

      OGŁOSZENIE!

               Zgodnie z wytycznymi Sanepidu zwracamy się z prośbą  o ograniczenie kontaktów społecznych do minimum, zalecenie dotyczy dzieci, nauczycieli i ich rodzin. Należy obserwować stan zdrowia dziecka  i własnego, i w przypadku wystąpienia choroby z podejrzeniem COVID należy informować Przedszkole i skontaktować się z lekarzem.

       

            W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia i zmieniającą się sytuacją            w naszym przedszkolu, ponawiamy prośbę o systematyczne sprawdzanie poczty e-mail ponieważ jest to najszybsza i docierająca do wszystkich informacja.

      Również prosimy o śledzenie naszej strony internetowej tam również ukazują się ważne informacje dotyczące naszego przedszkola.

     • :)

      KOCHANI RODZICE

      W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 jednym z kierunków polityki oświatowej MEN są : ,, Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych”, dlatego nasz Roczny Plan Pracy Przedszkola podejmuje tematykę wartości.

      Głównym celem planu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł . Realizacja planu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze. Mocny system wartości, w który pragniemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich życiowych sukcesów, może również ochronić przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz. Wartości nie można narzucić zarówno dzieciom jak i dorosłym,  wartości są odbierane. Nie wystarczy, że dzieci usłyszą o wartościach. Rzeczywiste ich przyswojenie wymaga indywidualnego przeżywania i kreowania.

      By w pełni zrealizować proponowane działania zawarte w programie, Was Drodzy Rodzice zapraszamy do włączenia się w realizację, jako odpowiedzialnych  za wychowanie swoich dzieci - tak, by wzrastała ocena i uznanie roli rodziny w dzisiejszym świecie.   Bo tylko przy waszym zaangażowaniu mamy szansę wychować dzieci na wrażliwych, mądrych i odpowiedzialnych ludzi, jeśli wspólnie zadbamy o zaspokojenie potrzeb psychicznych, umysłowych i moralnych ich potomka, pomożemy dzieciom w budowaniu wartości, i jednocześnie mamy szansę nauczyć je jak stać się wzorem właściwych postaw   i zachowań. 

      Poszczególne wartości będziemy przybliżać dzieciom w następującej kolejności:

      Październik – WSPÓŁPRACA, Listopad –  SZACUNEK, Grudzień – MIŁOŚĆ/PRZYJAŹŃ,  Styczeń – UCZCIWOŚĆ,  Luty –SZCZĘŚCIE , Marzec – TOLERANCJA , Kwiecień – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

      Praca nad każdą z powyższych wartości, to omówienie jej sensu, dostosowanie odpowiednich treści i sytuacji edukacyjnych do wieku dzieci, układanie własnych propozycji działań, sytuacji edukacyjnych we wszystkich płaszczyznach aktywności edukacyjnych i w codziennych sytuacjach życia przedszkolnego. To dobieranie według własnego uznania przez Nauczycieli utworów literackich, dostarczanie wzorców, sytuacje okolicznościowe wykorzystanie bazy multimedialnej. To także pogadanki z dziećmi o  konsekwencjach stosowania i zaniechania tych wartości. Wyrażanie dzieciom uznania, gdy będą postępować zgodnie z nimi.

      Każdego miesiąca będziemy informować Was Drodzy rodzice o „przerabianej wartości i zapraszać do włączania się w proponowane zadania.

     • Pasowanie na przedszkolaka

       “My maluchy przyrzekamy,
      być od dzisiaj przedszkolakami.
      Nie grymasić i nie szlochać,
      zawsze swoje panie kochać.
      Grzecznie bawić się i fikać,
      w mig zajadać z talerzyka.
      Nauczymy się dziękować
      i porządnie się zachować.
      Od dziś zawsze być zuchami
      i dobrymi kolegami “.

      16 października 2020 r. przeżywaliśmy w naszym przedszkolu,  jedno                           z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku - Pasowanie na Przedszkolaka!

      Aby oficjalnie dołączyć do grona Przedszkolaków, najmłodsze  dzieci - grupa I „Cytrynki” oraz wszystkie dzieci     z pozostałych grup nowo przybyłe do naszej placówki musiały wygłosić słowa uroczystej przysięgi. Następnie Pani Dyrektor każdego z osobna pasowała zaczarowanym kwiatkiem – aby , każde z dzieci rozwinęło się w przedszkolu jak najpiękniejszy kwiat. Były też piosenki i zabawy. Na koniec  każdy otrzymał  pamiątkowy  dyplom. 

      Była to uroczystość , która na długo zapada w pamięci każdemu przedszkolakowi.

       

     • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ w naszym przedszkolu

      Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku i określone ustawą ,,Karta praw i obowiązków nauczyciela” jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy ,,Karta Nauczyciela” obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej, w swym założeniu ma upamiętniać rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Do dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej jest potocznie zwany Dniem Nauczyciela.

       

      14 października  ( środa) 2020 r.  jest to wyjątkowy  dzień dla wszystkich nauczycieli, pracowników  naszego przedszkola.  Pragniemy w tym dniu świętować wraz z dziećmi.

      Prosimy o odświętne  ubranie  dzieci.

       

       

    • Nagłówek