• Informacja na temat konkursów w przedszkolu

      Drodzy rodzice!!!

      Dzieci uczęszczające do  Przedszkola Samorządowego w Radymnie będą miały możliwość brania udziału w konkursach plastycznych o zasięgu lokalnym  oraz ogólnopolskim.

       Celem tych konkursów jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej .

      Rodzice dzieci biorących udział w konkursie będą zobowiązani wyrazić zgodę na ich publikację.

      Zwracamy się z prośbą o sprawdzanie na bieżąco swoich prywatnych e-mail ,    w których może pojawić się informacja odnośnie państwa zgody na udział swojego dziecka w konkursie.

      Jeśli wyrażacie państwo aprobatę co do  udziału dziecka w konkursie , prosimy o wydrukowanie , podpisanie i dostarczenie do placówki załączników do regulaminu konkursu.

       

      Dziękujemy!!!

     • Ogłoszenie - logopedia

      Szanowni Rodzice!

      W dniu 29 i 30 września w holu przedszkola będą dostępne zgody na przeprowadzenie badania mowy dziecka przez logopedę. Prosimy zainteresowanych rodziców o wypełnienie i wrzucenie kartki do ustawionej skrzynki do końca tygodnia.

      Dziękujemy :)

     • Religia w przedszkolu

      Religia odbywa się w następujące dni:

       

      Poniedziałek: 8.00 - 8.30 gr. V "Jabłuszka" 5-6 latki 

      Wtorek:          8.00 - 8.30 gr. III "Jagódki" 4-5 latki
                             8.30 - 8.45 gr. II "Poziomki" 3-4latki

      Środa:            8.00 - 8.30 gr. V "Jabłuszka" 5-6 latki 
                             8.30 - 9.00 gr. IV "Malinki"    5-6 latki

      Czwartek:      8.00 - 8.30 gr. III "Jagódki"  4-5 latki
                             8.30 - 8.45 gr. II "Poziomki" 3-4 latki
                            12.30 - 13.00 gr. IV " Malinki"  5-6 latki

      Zmiany zaznaczono na czerwono.


       

     • Informacja dla 5 i 6 latków

      Przypominamy, że na podstawie § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. dyrektor odpowiednio publicznego i niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, wydaje rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Powyższą informację sporządza się (na wzorze MEN-I/74) i wydaje w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

      W przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców złożony nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

       

     • OGŁOSZENIE

      Bardzo prosimy o ograniczenie się do jednego rodzica przyprowadzającego i odbierającego dziecko w przedszkolu zgodnie z wytycznymi GIS i procedurą zapewnienia bezpieczeństwa.

     • Ogłoszenie- opłata za przedszkole

      Kwoty opłat zostaną Państwu przesłane na adres e-mail ( jeżeli ktoś nie podał adresu to prosimy o uzupełnienie). W opłatach zostaną uwzględnione odpisy z miesiąca marca lub kolejnych miesięcy jeżeli dzieci uczęszczały później do przedszkola.

      E-maile zostaną rozesłane we wtorek (08.IX).

      Prosimy o dokonywanie wpłat do 15 dnia każdego miesiąca.

      W przelewach prosimy wpisywać kwoty wg przesłanego wzoru.

     • Ogłoszenie

      Prosimy o przyniesienie przez każde dziecko „wagonika” (100 szt.) kubeczków plastikowych, które posłużą dzieciom do jednorazowego picia wody w przedszkolu.

     • Ogłoszenie - j.angielski, religia

      Religia odbywa się w następujące dni:

      Wtorek:  8.00 - 8.30 gr. III "Jagódki" 4-5 latki
                     8.30 - 8.45 gr. II "Poziomki" 3-4latki

      Środa:   8.00 - 8.30 gr. V "Jabłuszka" 5-6 latki 
                   12.30 - 13.00 gr. IV "Malinki"    5-6 latki

      Czwartek: 8.00 - 8.30 gr. III "Jagódki"  4-5 latki
                      8.30 - 8.45 gr. II "Poziomki" 3-4 latki
                      13.00 - 13.30 gr. IV " Malinki"  5-6 latki
                      13.30 - 14.00 gr. V  "Jabłuszka'  5-6 latki

      Język angielski prowadzony jest w ramach Podstawy Programowej w następujące dni:

      Grupa I „Cytrynki”- środa

      Grupa II „Poziomki”- środa

      Grupa III „Jagódki”- czwartek

      Grupa IV „Malinki”- wtorek lub piątek (w tym tygodniu wtorek na drugi tydzień piątek- na zmianę)

      Grupa V „Jabłuszka”- wtorek

    • Nagłówek