Sobota 12.06.2021

  liczba odwiedzin: 577325

  Galeria zdjęć

  Brak galerii w albumie

  PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

   

  6.30-8.30
  Schodzenie się dzieci do grup. Dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela      z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.   Gry i zabawy stolikowe usprawniające percepcję wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Zajęcia indywidualne lub w małych zespołach kompensacyjna i stymulacyjna. Dzieci uczą się przez zabawę w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

  8.30-8.45
  Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowo – rytmiczne

  8.45-9.00
  Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków

  9.00-9.30
  Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków.

  9.30-10.30
  Zajęcia rozwijające twórczą postawę dzieci, przez realizację treści programowych. Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych. Dziecko uczy się w zabawie i poprzez zabawę; aktywność zdrowotną, badawczą; ruchową, plastyczno – konstrukcyjną, muzyczną ,matematyczną,  kulturalno – estetyczną, rozwija aktywność umysłową.

  10.30-11.45
  Utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola. Inspirowanie aktywnej postawy dzieci wobec środowiska w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie          i odkrywanie. Dzieci  uczestniczą w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach.

  11.45-12.00
  Przygotowanie do obiadu.  Wyrabianie nawyków higienicznych – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków  Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków higienicznych

  12.00-12.30
  Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia.

   

  12.30-14.00
  Kształtowanie zachowań pro zdrowotnych. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, odpoczynek – oddział I (słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej oraz bajek)..Organizowanie zajęć dodatkowych  zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci

  14.00–14.15
  Przygotowanie do podwieczorku.

  14.15-14.30
  Podwieczorek -dzieci doskonalą umiejętności samoobsługowe, wyrabiają nawyki higieniczno– kulturalne związane ze spożywaniem posiłków.

  14.30-16.30

  Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci  i wymianie informacji.  Rozwijanie indywidualnych zainteresowań      i zdolności. Aktywności rozwijające i udoskonalające wiadomości      i umiejętności dzieci, gry matematyczne, prace porządkowe, praca indywidualna z dzieckiem. Dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.  Popołudniowe gry   i zabawy            w ogrodzie przedszkolnym. Omówienie z dziećmi ważniejszych wydarzeń dnia, planowanie gier i zabaw na następny dzień.

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe w Radymnie
   Przedszkole Samorządowe w Radymnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4
  • (16)6281359

  Galeria zdjęć