Niedziela 12.07.2020

  liczba odwiedzin: 481676

  Galeria zdjęć

  Rok szkolny:

  Lista galerii

  liczba galerii: 463

  Regulamin

  Bardzo ważne przepisy:)  Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.
  Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:


  1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku.
  2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
  3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów ( choroba dziecka, urlop rodziców) po uprzednim porozumieniu się z Dyrektorem Przedszkola.
  4. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
  - nieregularnego wpłacania odpłatności
        - braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 7 dni
                               -pozostawianie dziecka w Przedszkolu poza godziną do której czynne jest Przedszkole
  5. Dziecko należy przyprowadzić do Przedszkola między godziną 6.30 a godziną 8.30.
  6. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 16.30 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
  7.„Wyprawka Przedszkolaka” ustalana jest na pierwszym spotkaniu rodziców.
  8. Dziecko powinno być czyste a ubranie tak uszyte aby ułatwiało samodzielne ubieranie się i rozbieranie.
  9. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania grupowe.
  10. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i Przedszkola( zapytania, projekty,
  zażalenia) powinny być zgłaszane do Dyrektora Przedszkola.
  11. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu Przedszkola, interesować
  się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie
  ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.
  12. Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu rodzice zobowiązani są
  uiszczać z góry za każdy miesiąc w sekretariacie Przedszkola w dni
  wyznaczone przez Dyrektora.

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe w Radymnie
   Przedszkole Samorządowe w Radymnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4
  • (16)6281359

  Galeria zdjęć