Sobota 21.09.2019

liczba odwiedzin: 421144

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Regulamin

Bardzo ważne przepisy:)Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.
Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:


1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku.
2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów ( choroba dziecka, urlop rodziców) po uprzednim porozumieniu się z Dyrektorem Przedszkola.
4. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- nieregularnego wpłacania odpłatności
      - braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 7 dni
                             -pozostawianie dziecka w Przedszkolu poza godziną do której czynne jest Przedszkole
5. Dziecko należy przyprowadzić do Przedszkola między godziną 6.30 a godziną 8.30.
6. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 16.30 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
7.„Wyprawka Przedszkolaka” ustalana jest na pierwszym spotkaniu rodziców.
8. Dziecko powinno być czyste a ubranie tak uszyte aby ułatwiało samodzielne ubieranie się i rozbieranie.
9. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania grupowe.
10. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i Przedszkola( zapytania, projekty,
zażalenia) powinny być zgłaszane do Dyrektora Przedszkola.
11. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu Przedszkola, interesować
się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie
ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.
12. Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu rodzice zobowiązani są
uiszczać z góry za każdy miesiąc w sekretariacie Przedszkola w dni
wyznaczone przez Dyrektora.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe w Radymnie
    Przedszkole Samorządowe w Radymnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4
  • (16)6281359

Galeria zdjęć