• Nasze Programy

    •  ZESTAW PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH DO REALIZACJI W TOKU DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO -DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W RADYMNIE W ROKU PRZEDSZKOLNYM 2020/2021

     1. Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska. ISBN 978-83-8108-410-9

     2. „Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową dla Przedszkoli .” Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska SPN-JA-0/12

      3. Program nauczania religii: „Jestem dzieckiem Bożym” Nr dopuszczenia AZ-0-01/10 – dzieci 3-5 letnie. „Jezus moim przyjacielem” Nr dopuszczenia AZ-0-01/10 – dzieci 6-letnie.

      

     ZESTAW PROGRAMÓW WŁASNYCH DOPUSZCZONYCH DO REALIZACJI W TOKU DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNO -OPIEKUŃCZYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W RADYMNIE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ROK PRZEDSZKOLNY 2020/2021

     4. Program wychowawczy-profilaktyczny „ Bezpieczny Przedszkolak”. Opracowanie: mgr Aneta Dubiel -Korzepa

     5. Program adaptacyjny „Polubić Przedszkole” – opracowanie: mgr Edyta Iwan.

     6. Innowacja pedagogiczna „Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca. Edukacja dla przyszłości- realizacja koncepcji Planu Daltońskiego w Przedszkolu Samorządowym w Radymnie” – opracowany Aneta Dubiel- Korzepa

     7. Innowacja pedagogiczna „Zabawa w czytanie”- w oparciu o metodę prof. J. Cieszyńskiej tzw. Metoda Krakowska - opracowanie Edyta Iwan – realizacja gr I

      8. Innowacja pedagogiczna „Bawimy się w czytanie”- w oparciu o metodę prof. J. Cieszyńskiej tzw. Metoda Krakowska - opracowanie Barbara Motyka – realizacja gr II

     9. Program „Mały Artysta”- opracowany: Małgorzata Cholewa – realizacja w gr III

     10. Innowacja pedagogiczna „Zabawa w kodowanie” – w oparciu o program ogólnopolski „Uczymy dzieci programować” – opracowanie Wioletta Jaromi – realizacja gr. IV

     11. Wdrażanie programu „Edukacja przez ruch” w oparciu o system form i metod Doroty Dziamskiej – opracowanie Marta Zwolińska –realizacja gr V